images
images images

會員導師

會員導師須知
  • 會員導師同意本會將其個人資料上載至「精神健康急救」網頁,作公眾教育之用
  • 本會的會員導師必須持有精神健康急救導師執照
  • 會員導師每年須按協議執教指定數量的課程,方可維持導師資格
會員導師權責
  • 會員導師可登入「會員導師專區」獲取最新的「精神健康急救」資訊
  • 會員導師如以個人或其他服務機構名義開辦精神健康急救課程,必須通知本會
  • 會員導師須於每年12月前上傳該年執教的課程資料至「會員導師專區」
查詢名單
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yim Shui Wa, Jennifer
嚴穗華

導師編號:111119

Cheung Kin
張健

導師編號:121203

Jung Hiu Ching, Olivia
張曉靜

導師編號:121204

Chan Chun Man, Eric
陳俊文

導師編號:121206

Yip Ho King, Rita
葉皓琼

導師編號:121212

Lau Suet Wai, Amanda
劉雪慧

導師編號:121213

Au Man I, Ivy
區敏怡

導師編號:121304

Kwok Ka Fai, Eddie
郭家輝

導師編號:121306

Luk Ming Chak, Keith
陸銘澤

導師編號:121310

Liu Chung Kui, Frank
廖仲駒

導師編號:121312

So Suk Ching, Suki
蘇淑貞

導師編號:121316

Chu Yun Pik, Marion
朱婉璧

導師編號:131401

Ng Hou Tek
吳浩迪

導師編號:131402

Leong Choi Hong, Rainbow
梁彩虹

導師編號:131403

Lo Pou Chan, BoBo
羅寶珍

導師編號:131406

Li Yuen Chau
李遠稠

導師編號:131502

Cheung Ho Ling, Terri
張灝寧

導師編號:131504

Leung Wai Kit, Kitty
梁慧潔

導師編號:131506

Ching Siu Yin, Shirley
程小燕

導師編號:131509

Wong Hiu Ming, Geoffrey
黃曉明

導師編號:131511

images

---

導師編號:888888