images
images images

會員導師

會員導師須知
  • 會員導師同意本會將其個人資料上載至「精神健康急救」網頁,作公眾教育之用
  • 本會的會員導師必須持有精神健康急救導師執照
  • 會員導師每年須按協議執教指定數量的課程,方可維持導師資格
會員導師權責
  • 會員導師可登入「會員導師專區」獲取最新的「精神健康急救」資訊
  • 會員導師如以個人或其他服務機構名義開辦精神健康急救課程,必須通知本會
  • 會員導師須於每年12月前上傳該年執教的課程資料至「會員導師專區」
查詢名單
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Woo Kit Ching
鄔潔貞

導師編號:131513

Liao Jing Jing, April
廖京京

導師編號:131514

Lai Suet Ying, Iris
賴雪瑩

導師編號:131515

Li Wai Ting, Virginia
李惠婷

導師編號:141601

Ma Pui Yan, Tiffanie
馬佩欣

導師編號:141602

Cheung Wing Yun, Rebecca
張詠恩

導師編號:141604

Leung Yuk Kuen, Agnes
梁玉娟

導師編號:141605

Leung Tak Yee, Grace
梁德儀

導師編號:141606

Chan Man-nga, Agnes
陳文雅

導師編號:141607

Chan Kwok Keung, Kent
陳國強

導師編號:141609

Wong Tsz Kin, Jerry
黃紫楗

導師編號:141611

Wong Him Wai,Theresa
黃謙惠

導師編號:141612

Dai Hon Man, Dacon
戴漢民

導師編號:141614

Tai Lin Mui, Frances
戴蓮梅

導師編號:141615

Ng Ka Lung
伍家龍

導師編號:141701

Ho Chun Hei, Alex
何振熙

導師編號:141702

Li Ka Chun, Gary
李嘉駿

導師編號:141703

Lam Ka Lai, Carrie
林嘉勵

導師編號:141705

Yuen Nga Yee, Ada
袁雅儀

導師編號:141707

Leung Hoi Yi, Christy
梁凱怡

導師編號:141709

images

---

導師編號:888888